About

Cravings/Cravings.no is a modern webzine and a creative collective/agency for pop- and subcultures, ways of expression, sharing and inspiration.

Crave: \ˈkrāv\ –verb (used with object)
1. to long for; want greatly; desire eagerly: to crave sweets; to crave affection.
2. to require; need: a problem craving prompt attention.
3. to ask earnestly for (something); beg for.
4. to ask (a person) earnestly for something or to do something. –verb (used without object)
5. to beg or plead (usually followed by for ).

Sensommeren 2010 så Cravings dagen. Vi ønsket å utfordre folk til å høre, se, elske, surfe, kjøpe, følge med og lytte til noe annerledes.
Vi vil være en inspirasjonskilde for alternativene. De gjennomsiktige skyggelappene og din kule storebror/storesøster på en gang.
Cravings er vår inspirasjonsdagbok med musikk, gadgets, fashion, mennesker, design, inspirasjon, love, fest, kunst, film og moro. Resten er opp til deg.
Spiller du Yatzy så er Cravings terningen, men du må kaste den og selv ta det den gir, og gjøre det om til hus og stor og liten straight.

Alt du vil det skal være.
Tenk storbyen som fanget, jenta du holdt i hånda på første rad, mannen med det lange skjegget, rytmene som hypnotiserte. NY, Køben, Bergen og London. Alle de gode historiene på samme fang.