Anti smoking

6. Jun, 2010

Anine, har du fortsatt cravings på røyk? Du kommer til å dø :/

Er det noen som har cravings for å dø? Tror ikke det. Slutt å røyk, det er farlig.