CASSINI MISSION

6. Jun, 2011

I Juni 2004 kom Cassini romsonden i bane rundt Saturn. Den har i oppdrag for å studere de ikoniske ringene, den dynamiske magnetosfæren og de mange månene, inkludert Titan som forskere mener har mange paraleller med Jorden. Cassini tok bilder i sekvens, som NASA har gjort tilgjengelig for allmenheten, og derifra har Chris Abbas laget denne utrolige kortfilmen, enjoy!

[vimeo]http://vimeo.com/24410924[/vimeo]

Peace.