CRAVINGS PA FACEBOOK!

2. Jul, 2010

Vi har fått en stor gruppe med fans og det liker vi. Her er Naoliah fra Gambia som stadig er inne på Cravings for å oppdatere seg på det som er å bli oppdatert på.

Du kan også få med deg nyhetene på cravings hver dag om du vil med i facebook gruppen og pagen vår. Bli medlem her:


C
R
A
V
I
N
G
S


P
Å

F
A
C
E
B
O
O
K