Everything is a Remix

4. Jul, 2011

I miniserien “Everything is a Remix” av Kirby Ferguson kan vi lære om hvordan kreativiteten fungerer. De fleste som er kreative kopierer, overfører eller kombinerer noe. Enten det er når vi skal lage musikk, et maleri eller et blogginnlegg i dette tilfellet. Se hvor Led Zeppelin henter inspirasjon/kopierer fra andre kjente artister.

Til nå har han kommet ut med tre av fire deler. Som de sier på NKF (Norges Kreative Fagskole) – “Kreativitet kan læres”. Alle kan lære å kopiere eller videreføre noe. Det viktigste er vel å være den første eller om å gjøre det på en måte som ingen finner ut hvor du henter det fra (?).

Bad artists copy. Good artists steal.
Pablo Picasso

Del 1

Del2:
http://vimeo.com/19447662

Del3:
http://vimeo.com/25380454

Til høsten kommer fjerde og siste del. Hold tight peeps.

 + c –  + v = world