Satel..light dish!

24. May, 2010

DET er gatehumor..