So little time, so much QTnes

27. Jul, 2010


Vi på i Magnum Media har også bestillt en Bambi vi skal ha på pulten. Dette er kilden til inspirasjon og QT-nes <3