SplitCity Magazine

9. May, 2013

SplitCity Magazine er et nytt magasinkonsept med mål om å ta for seg norsk undergrunns-kunst og det de omtaler som «visuell forsøpling» (reklame, street art, graffiti, kunst og illustrasjon).
Mag-et skal i tillegg fremheve kunstnerne som opererer i dette feltet og stille spørsmål som «hvordan kan det forventes at vi skal lære oss å akseptere reklame som noe givende og positivt for samfunnet, samtidig som som graffiti og gatekunst ofte blir oppfattet som det stikk motsatte?»
SplitCity sier: «Gjennom artikler, bilder, intervjuer og filmklipp ønsker vi å øke den generelle aksepten for en kunstform som per dags dato ikke har fått den oppmerksomheten vi syns den fortjener. For å gjøre dette på best mulig måte vil vi også fremme kunstnere som ofte må jobbe i skyggen av det mer aksepterte.»


Er dette noe som interesserer deg så hit up SplitCitymag på enten:

Web
Facebook
Twitter
Instagram