The Mega Plush

11. Jan, 2014

Ta en titt på The Mega Plush, en actionkortfilm regissert av Matt Burniston (og første del av en mulig animert serie). Bli med til skyggenes undergrunn hvor det er krig! Good vs evil. Bear vs sock monkey. Who has the stuffing to survive?
Kan hæren av SOC (Society of Chimps) bli beseiret?

Hjemmeside.
Facebook.
Twitter.
YouTube.
Music & SFX.
Skaff deg en t-shirt.