Visuelle former i rom

4. Mar, 2014

Etereas tar oss med til et fascinerende México city hvor en rockering får flyte fritt. Mens den beveger seg føres den i baner av en danser, og hver bevegelse skaper en linje. Sluttproduktet er noen imponerende former som flyter i tid og rom – i øyeblikket.

PEARL winnerfilm/ Pool-festival, Berlin. Top ten in Cinema Perpetuum Mobile Film Festival. Official selection: ANIMA 2013, Argentina, Baixada Animada Brazil, Cut Out Fest, Mexico, Female in Film Industry, Mexico.
Director: Daniela Villanueva, Mara Soler
Dancers: Brecken Rivara, Tiana Zoumer
Production: César Moheno Plá
Camera: Pamela Albarran
Music: Julian Placencia / Teen Flirt
Animation: Daniela Villanueva, Mara Soler, Alejandro Caballero, Marco Garfias, Fernando Sica, Luis Núñez

I klipp #2 for dagen har Shanks FX og PBS Digital Studios satt sammen hvordan du kan lage gigantiske bobler i natten. Legg til litt slowmo og «bubble control» og resultatet er nesten like imponerende visuelt.