Willy Bum Bum

7. Jun, 2010

http://www.youtube.com/watch?v=qrBj3u5dPgM

En om dagen. booster humøret.

takk til Tony (ta deg en bolle) og Jeton som introduserte meg for herligheten